Cenník služieb

logo

Cenník našich služieb

U nás je o vás postarané v novostavbe, v klimatizovanom a filtrovanom prostredí.
Veríme, že sa vo FYZIOGO budete cítiť príjemne.

Vstupné vyšetrenie, konzultácia do 20 min 10 €
Kontrolné vyšetrenie do 20 min 10 €
Respiračná fyzioterapia 60 min 20 €
Individuálna fyzioterapia do 30 min 15 €
Individuálna fyzioterapia do 60 min 25 €
Individuálna fyzioterapia detí 30 min 20 €
Kineziologický taping podľa lokalizácie - od 5 €
Svetelná terapia 10 min 5 €
Elektroterapia 5 min 5 €
Trakcie 10 min 5 €
Prístrojová lymfodrenáž 20 min 10 €
Manuálna lymfodrenáž 60 min 30 €
Masáže 30min 15 €
Masáže 60min 25 €
Mäkké techniky 10 min 10 €
Laser 10 min 10 €
Rezervácia termínu